کلون بستک چاپ
معرفی مناطق گردشگری - کوهستان ها
پنجشنبه, 13 خرداد 1389 ساعت 13:12

كلون بستك (كلون بسته) قله اي است با ارتفاع 4200 متر كه روي خط الرأس اصلي البرز مركزي قرار دارد. شرايط آب و هوايي آن غالباً ناپايدار است و شايد باد شديدي كه معمولاً نيز از غرب و شمال غرب مي وزد، ويژگي اصلي اين قله به شمار مي رود.

 دامنه هاي جنوب و جنوب شرقي اين قله كه كاملاً در استان تهران قرار دارد، مشرف به منطقه رودبار قصران بوده و آبريز اين دامنه، رودخانه جاجرود است كه نهايتاً به سد لتيان رسيده و قسمتي از آب آشاميدني تهران و آب مورد نياز كشاورزي در دشت ورامين را تأمين مي كند. همچنين دره رودخانه ولايت رود، در جهت شرق به غرب، از شمال اين قله گذشته و در امتداد خط الرأس هرزه كوه ها جريان پيدا مي كند و پس از رسيدن به دامنه هاي قله سه چال به طرف جنوب ادامه پيدا مي كند و با عبور از پاي يالهاي شمال غربي و غربي كلون بستك، مجدداً در نزديكي ديزين در جنوب غرب كلون بستك، به طرف غرب تغيير مسير مي دهد. در اصل ولايت رود نيز به عنوان آبريز دامنه هاي شمالي و غربي كلون بستك، پس از ادغام با وارنگرود و تشكيل رودخانه كرج، قسمت ديگري از آب آشاميدني ساكنين تهران را تأمين مي كند.

يالهاي جنوبي، شرقي، غربي و شمال غربي اصلي ترين يالهاي اين كوه به شمار مي روند، كه اين دو تاي آخر در ارتفاعات بالا به يكديگر ملحق شده و از شمال غرب به قله مي رسند.
مسير نرمال صعود قله كلون بستك از طريق يال جنوبي مي باشد كه از اين مسير، قله در تمامي فصول و با يك كوهپيمايي نه چندان دشوار و طولاني از طريق گردنه 3280 متري ديزين در عرض يك روز، قابل دسترس مي باشد. شايد به دليل همين دسترسي ساده به قله از طريق گردنه ديزين، صعود كلون بستك يكي از ساده ترين صعود هاي قلل چهار هزار متري البرز به حساب مي آيد.

يال شرقي، در اصل با اتصال به خط الرأس شرقي- غربي كلون بستك- سركچال، يكي از مسيرهاي گذر خط الرأسي در البرز مركزي مي باشد كه بارها در فصول مختلف و همچون يك صعود خط الرأسي كلاسيك طي شده است.

و اما يال غربي كه در چند سال اخير، جند بار در هنگام صعود قله سه چال(3950 متر) در غرب كلون بستك، من را به خود جلب كرده بود، اين بار مسير مورد نظر ما است. تا آنجا كه من پيگيري كرده بودم، هيچ صعود مستند و مكتوبي بر روي اين يال اجرا نشده بود. اين يال كه از كف دره ولايت رود در غرب كلون بستك با شيب تندي آغاز مي شود، در ارتفاعي حدود 3500 متر به يك رگه سنگي مي رسد كه همچون ديواره اي خفته در كنار گرده سنگي غربي قرار دارد. ارتفاع منطقه سنگي در اين ناحيه بين 100 تا 150 متر مي باشد كه صعود آن در نگاه اول چندان دشوار به نظر نمي رسد. برف يخ بسته در لابلاي سنگها، ناپايداري گيره ها و سنگ هاي ريزشي و همچنين گذر از گرده هايي با عرض كم و پوشيده از برف سفت از دشواري هاي صعود اين قسمت مي باشد.
در اصل پيش از رسيدن به اين منطقه سنگي، 5/3 ساعت برفكوبي سنگين از پاركينگ ديزين تا پاي يال غربي و 5/2 ساعت برفكوبي تا اين ارتفاع به اندازه كافي ما را خسته مي كند تا در كنار دشواري هاي متوالي در مسير صعود اين سنگهاي ناپايدار، نزديك به 5 ساعت در اين منطقه درگير باشيم. اين در حالي است كه در برنامه شناسايي قبلي و از روي تصاوير، گذر از اين مسير را در مدت زماني نزديك به 2 ساعت پيش بيني كرده بوديم.

 

ویژگی برجسته منطقه:

قله کلون بستک از جمله مرتفع ترین قلل البرز است که برروی خط الراس البرز مرکزی فرار دارد. شرایط آب وهوایی آن غالبا  ناپایدار است و باد شدیدی که معمولا از غرب وشمال غرب می وزد ویژگی اصلی این قله بشمار می آید. این قله در قسمت شمال آبادیهای دربندسر وشمشک قرارگرفته. در شمال آن دره  رودخانه دریوک؛ رودخانه ای که از ارتفاعات برج خلنو و سرکچال وهرزه کوه سرچشمه می گیرد و در ورای آن خط الراس بزرگ سه چال (ارتفاع قله آن 3950 متر می باشد) به سان دیواری دریوک را محاصره کرده است قرار دارد.

کلون بستک یا به قول برخی از اهالی خورتونک یعنی جایی که صبح هنگام پرتوهای طلایی خورشید  برای اولین بار در توک آن جوانه میزند از جنوب بوسیله گردنه 3280 متری دیزین به قله 3719متری دشت مانند سی چال، پیست دیزین و از شرق توسط خط الراس لبه مانندی به قله 4210 متری سرکچال منتهی می شود که فاصله سرکچال 3 تا قله کلون بستک 920 متر می باشد. کلون بستک را از دو مسیر متفاوت و مشترک میتوان صعود کرد. مسیر اول از دربندسر و دومی از گردنه دیزین میباشد البته تیم ما نه از مسیر دربند سر صعود به قله را انجام داد نه از مسیرگردنه دیزین؛ بلکه از پیست اسکی دیزین. اما باید توجه داشت که مسیر نرمال صعود به قله از طریق یال جنوبی می باشد که از این مسیر قله در تمام فصول سال با یک کوهپیمایی نه چندان دشوار و طولانی از طریق گردنه 3280 متری دیزین در عرض 1 روز قابل دسترسی میباشد و بدلیل همین دسترسی ساده از طریق گردنه دیزین صعود کلون بستک یکی از ساده ترین صعودهای قلل 4000متری البرز بحساب می آید.

بهترین فصل سال برای صعود اواخر بهار می باشد اما در تمامی فصول قابل صعود می باشد. لازم به ذکر است هر فصل تجهیزات خاص خود را می طلبد (بخصوص در زمستان). از وسایل مورد نیاز باتوم است. دره فرود شیبش تند است و به زانوها فشار می آورد هر فصل لباس خاص خود را می خواهد.

محل های مناسب برای تهیه آب آشامیدنی: آب جاری رودخانه کلون بستک تا اتاق 1و2و3 است. محل های مناسب برای کمپ زنی و شب مانی: در کنار رودخانه کلون بستک  3 اتاق وجود دارد که مخصوص گوسفندداران میباشد. در ضمن قبل از اتاق 1 دشتی به فاصله زمانی 20 دقیقه وجود دارد و گوسفندداران عرب در آنجا چادر زده اند

 

چند نکته و تذکر

  l   مسير دسترسي به يال غربي كلون بستك از طريق پاركينگ ديزين در انتهاي جاده فرعي گچسر به ديزين در ميانه راه كرج به چالوس مي باشد. از اين پاركينگ و در امتداد رودخانه مي توان وارد دره ولايت رود شده و به پاي يال غربي كلون بستك رسيد. 

  l   در فصل زمستان، عبور از سمت چپ ( غرب) رودخانه معقول تر به نظر مي رسد. اين در حالي است كه حاشيه غربي رودخانه منطقه نظامي بوده و عبور از اين قسمت بايد با هماهنگي قبلي انجام شود.

  l   پيش از رسيدن به يال غربي، تنها در يك قسمت از مسير، بايد از رودخانه عبور كرد كه با توجه به حجم كم آب در زمستان، عبور از قسمت هاي كم عرض رودخانه، بدون دشواري ميسر مي باشد.

  l   بهترين زمانبندي پيشنهادي براي اين برنامه، دو روز مي باشد. روز اول حركت از ديزين تا ابتداي يال غربي، شب ماني در اين محل و صعود يال غربي و فرود از يال جنوبي در روز دوم برنامه. گفتني است به دليل باز شدن تقريبي دره در پاي يال غربي، شب ماني در اين قسمت بدون خطر جدي بهمن مي باشد. همچنين پس از عبور از قسمت هاي سنگي يال غربي، باد شديد و شرايط هوايي ناپايدار شب ماني در اين ارتفاع را ناخوشايند مي نمايد.

  l   براي اجراي اين برنامه با زمانبندي فوق، بهتر است پيش بيني بطول انجاميدن بيش از حد برنامه در روز دوم، در نظر گرفته شود.

  l  در برنامه اجرا شده، در روز اول بيش از 15 ساعت كوهپيمايي و درگيري با سنگ و در روز دوم يك ساعت كوهپيمايي تا قله و حدود 5/3 ساعت زمان برگشت تا گردنه ديزين به طول انجاميد.

l همراه داشتن يك طنابچه 15 الي 20 متري و همينطور وسايل فني مورد نياز جهت عبور با حمايت ، براي گذر از برخي قسمت هاي سنگي اين يال توصيه مي شود.

l گرچه برقراري كارگاه و عبور با حمايت باعث كندي حركت خواهد شد ولي در برخي قسمت هاي سنگي مسير ، عبور بدون حمايت نيز مستلزم دقت زياد بوده و وقت گير مي باشد. بنابراين در هر دو حالت، عبور از قسمت هاي سنگي مدت زماني بيش از حد انتظار را خواهد گرفت.

l در هواي خراب و با وجود باد شديد، خطر سقوط در هنگام عبور از روي تيغه هاي باريك مسير، جدي مي باشد.

l همراه داشتن يك كلنگ يا تبريخ، براي عبور از معابر يخ بسته مسير توصيه مي شود.

l در صورت حركت از روي يال، تقريباً در هيچ قسمتي از مسير، با خطر بهمن مواجه نخواهيم شد.

l در طول مسير و تقريباً در اكثر نقاط، پوشش كامل آنتن موبايل وجود دارد.