الوند گلپایگان چاپ
معرفی مناطق گردشگری - کوهستان ها
چهارشنبه, 20 مرداد 1389 ساعت 14:48

 به نوشته کتاب کوه نامه گیتاشناسی در ایران چهار قله با نام الوند وجود دارد. معروفترین و بلند ترین آنها «الوند همدان» به ارتفاع 3580 متر است و کوتاهترین آنها  «الوند داغ» در شمال شهرستان ابهر در آذربایجان به ارتفاع 2450 متر میباشد. *

 

 

 الوند گلپایگان کوهستانی است واقع در شمال باختری گلپایگان که از شمال باختری به طرف جنوب خاوری کشیده شده طول آن حدود 15 کیلومتر و عرض متوسط آن 5 کیلومتر است.

 ارتفاع بلندترین نقطه این کوه 3111 متر میباشد که در محلی به نام «کلنگ سیاه» شناخته میشود. از فراز این قله شهرستان خمین در شمال باختری و شهرستان گلپایگان در جنوب خاوری دیده میشوند.

 

 

در دامنه های جنوبی این قله و در ارتفاع حدود 2800 متری در نقطه ای با نام محلی «کول خران» یک جان پناه فلزی - چوبی به همت کوهنوردان گلپایگانی بر پا گشته است. از این نقطه در جهت شمال بقایای یک معدن متروکه نقره در دره ای به نام «دره نقره» و در جهت خاور مزرعه و امام زاده ای به نام «امام زاده گوشه» دیده میشوند.

در پایین دست دامنه های جنوبی کوه نیز چشمه ای زیبا و چهار فصل به نام «چشمه خضر» وجود دارد. که جاده ای خاکی به طول حدود 12 کیلومتر از گلپایگان تا نزدیکی آن کشیده شده است. ارتفاع شهر گلپایگان حدود 1830 متر میباشد.

 

 

مبدأ صعود به ارتفاع 2000 متر در جنوب شرقی قله قرار دارد و مسیر صعود از میان دره ای است که به خط الراس اصلی «کول خران» منتهی میشود. تا پناهگاه حدود 5/1ساعت راه است و از پناهگاه تا قله 2 ساعت  میباشد.

 

------------------------------------

* - قله پنجمی نیز به نام الوند در استان قم با ارتفاع حدود 2900 متر وجود دارد به نام «الوند وشنوه» که ظاهرا مؤلف کتاب کوهنامه گیتاشناسی از آن بی اطلاع بوده است. (گردآورنده)