برج چاپ
معرفی مناطق گردشگری - کوهستان ها
شنبه, 06 شهریور 1389 ساعت 14:50

قلل برج: برج شمالی ۴۳۲۵ متر و برج جنوبی حدود ۴۳۰۰ متر.

مختصات جغرافیایی برج شمالی: ۳۶.۰۵۴۶۰ شمالی ۵۱.۵۴۹۸ شرقی

بر ستیغ خط الراسی که در جنوب قلل خلنو (جنوب خلنو کوجک) قرار گرفته است دو قله صخره ای برجسته و کاملا مشخص دیده میشوند.

 قله شمالی را "برج" مینامند. متاسفانه هیچ ذکری از قله جنوبی در هیچ منبعی که من تا به حال دیده ام پیدا نمیشود. حتی نقشه ۱:۵۰۰۰۰ سازمان جغرافیایی که دقیقترین نقشه منطقه میباشد هیچ اثری از قله جنوبی نشان نمیدهد. به نظر میرسد که برج جنوبی کمی از برج شمالی کوتاهتر باشد. به دلیل آنکه از برخی ار زوایا برج جنوبی بصورت قله ای تیعه ای دیده میشود این قله اغلب با تیغه های ژاندارک اشتباه گرفته میشود.

 

 

دامنه های غربی قلل برج با شیبی دیوار مانند به کف کاسه بزرگی منتهی میشوند. این کاسه از سمت شرق جنوب و جنوبغرب توسط قله های خلنو برج هرزه کوه و خرس چال احاطه شده است و ارتفاع کف آن بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ متر است.

در فصل ذوب برفها برکه زیبایی به نام دریاچه خلنو در کف این کاسه درست میگردد. از سمت شمال قلل برج به قله خلنو کوچک- از شرق به قلل ورزاب و از جنوبغرب به قله هرزه کوه متصل هستند.

قلل برج معمولا از طریق یکی از سه راه زیر صعود میگردند (دو راه اول یک تا یک ونیم روز وقت لازم ارند و راه سوم چندین روز).

 

 

۱) از طریق روستای لالون در جنوبشرق (۲۴۰۰ متر) به گردنه ۳۹۷۰ متری با قلل ورزاب و سپس دامنه های شرقی برج.

۲) از طریق روستای شمشک (۲۶۰۰ متر) در جنوب به قله ۴۲۱۰ متری سرکچال-گردنه ۳۹۱۰ متری شمال سرکچال-دامنه های جنوبی هرزه کوه و سپس برج.

۳) از طریق روستای وارنگه رود (۲۴۵۰ متر) در شمالغرب و دره ریبای وارنگه رود به دریاچه خلنو.

اکثر کسانی که به قلل برج می آیند به شمال ادامه میدهند تا به قله خلنو بزرگ برسند. به همین دلیل خیلی از منابع این قلل را "برج خلنو" مینامند. لازم به یاد آوریست که این دو قله بسیار برجسته بوده و از قلل خلنو متمایز میباشند.

 

نشانی مبدا صعود از دره وارنگه رود

از شهر کرج جاده چالوس را حدود ۷۰ کیلومتر رانندگی کنید تا قبل از گردنه های تونل کندوان به جاده ای که به پیست اسکی دیزین میرود برسید. در جاده دیزین بپیچید. پس از چند کیلومتر جاده ای فرعی در سمت چپ نمایان خواهد شد. در جاده فرعی رفته و آن را چند کیلومتر ادامه دهید ته به روستای وارنگه رود (۲۴۵۰ متر) برسید.

مسیر پاکوب در شمال روستای وارنگه رود (و شرق رودخانه) را پیدا می کنیم. پس از طی مسافت کوتاهی مسیر از طریق یک پل پیاده رو به غرب رودخانه میرود. دره به زودی از شمال بطرف شرق گردش می کند. مسیر را ۵/۱۶ کیلومتر ادامه می دهیم تا در ارتفاع ۳۱۰۰ متری رودخانه به دو شاخه بزرگ تقسیم می شود. شاخه دست راست (جنوبشرقی) را انتخاب کرده و ۴ کیلومتر ادامه می دهیم تا در ارتفاع ۳۸۳۰ متری به دریاچه خلنو می رسیم. کمپ خود را در کنار دریاچه بر پا می کنیم.

دیواره های شمالی خرس چال و فراخه نو در سمت جنوب دریاچه دیده می شوند و دیواره های قلل برج در غرب آن.

 این دیواره ها برای صعود مناسب نیستند. قله بی نام ۴۰۵۱ متری بین فراخه نو و بندال کولی را مشخص میکنیم.

از مسیری که آمدیم یک کیلومتر از ساحل دریاچه به سمت پایین بر می گردیم تا به ابتدای یال شمالی قله ۴۰۵۱ متری یرسیم. از دور این یال ممکن است سنگی و دشوار به نظر برسد ولی کمی زیر راس یال در طرف شرق آن راه پاکوب احتمالا قدیمی مشخص میشود که ما را به قله ۴۰۵۱ متری می رساند.

از روی قله ۴۰۵۱ متری بطرف شرق پیچیده و خط الراس را کمی پایین رفته و از یال غربی فراخه نو بالا می رویم تا به قله فراخه نو می رسیم. امتداد خط الراس ما را به قله خرس چال و سپس قله هرزه کوه میرساند. در این مکان خط الراس از شرق به سمت شمال تغییر جهت میدهد و بطرف برج جنوبی میرود. برج جنوبی را از طرف شرق آن تراورس کرده و کمی سنگ نوردی ما را به قله برج شمالی میرساند.

از وبلاگ کوههای البرز