دوخواهران چاپ
معرفی مناطق گردشگری - کوهستان ها
دوشنبه, 08 شهریور 1389 ساعت 16:47

دوخواهران غربی: ۴۳۳۸ متر (بر طبق نقشه ۱:۵۰۰۰۰)

دوخواهران شرقی: ۴۳۰۸ متر (بر طبق GPS   من)

 

نکته مهم در مورد نامها: 

بسیاری از کتابها و نقشه ها "دوخواهران" را "چپکرو" مینامند. چپکرو در حقیقت قله ای است به ارتفاع ۴۲۶۰ متر در شرق دوخواهران شرقی. وقتی ازسمت شمال قله چپکرو را می بینیم به نظر می رسد که قله به طرف چپ خود نگاه میکند. بنابراین واضح است که واژه "دوخواهران" ویژه قله های دوقلو و واژه "چپکرو" ویژه قله ای که شرق دوخواهران شرقی است می باشد.

 

 

 

"دیواره میانی البرز مرکزی" سلسله خط الرأسهای به هم پیوسته ای هستند که از قله دماوند در شرق شروع شده و تا گردنه کندوان در غرب ادامه می یابند. قلل ۴۰۰۰ متری این خط الرأسها در دو منطقه متمرکز شده اند:

۱) گرانکوه (Massif  ) خلنو/آزاد کوه در شمال روستای شمشک

۲) گرانکوه (Massif  ) دو خواهران در شمال غرب قله دماوند

قلل دوقلوی دوخواهران بلندترین قله های گرانکوه دوخواهران می باشند.

دوخواهران و قله های اطراف آن در بهشتی کوهستانی در یکی از دور افتاده ترین نقاط کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته اند. رسیدن به این منطقه مستلزم یک روز راهپیمایی است. قله دماوند همچون غولی همیشه پیدا نگهبان این بهشت در جنوب شرقی آن می باشد.

دامنه های شمالی دوخواهران با شیبی تند تا ارتفاغ ۳۸۰۰ متری پایین میروند و سپس با شیبی ملایمتر به حد بالای  دره رودخانه سه سنگ (۳۵۰۰-۳۶۰۰ متر) مشرف می گردند.

حداقل یک دریاچه/برکه فصلی در این منطقه به چشم می خورد. دامنه های جنوبی دوخواهران با شیب تند به رودخانه دیو آسیاب (۳۴۰۰ متر) منتهی می شوند.

دوخواهران غربی از سمت شمال غرب به قله ۴۱۷۸ متری تخت خرس متصل است و دوخواهران شرقی از سمت شرق به قله ۴۲۶۰ متری چپکرو پیوند می خورد.

دوخواهران و قلل اطراف آن را می توان در یک برنامه چند روزه صعود کرد. قله غربی به راحتی از طریق قله تخت خرس قابل دسترسی می باشد. صعود به قله شرقی از طریق قله چپکرو مستلزم درگیری با سنگ می باشد ولی به نظر این نویسنده "کار فنی" محسوب نمی گردد.

دسترسی به منطقه دوخواهران معمولا از یکی از جهات زیر صورت می گیرد:

۱) گردنه لهرا در شمال شرق

۲) یال شمال غربی قله دماوند در شرق

۳) دریاچه سد لار و رودخانه دلی چای در جنوب شرق

۴) گردنه قو یا کبود در جنوب غرب 

 

نشانی نقطه مبدء برای گردنه لهرا

از تهران به جاده هراز بروید و به سمت آمل حرکت کنید. پس از  عبور از روستاهای بایجان و کهرود به تابلوی "آمل ۵۵ کیلومتر" میرسید. پس از گذشت چند کیلومتر در طرف شمال تابلو یک  جاده خاکی در سمت چپ (غرب) جاده هراز نمایان میشود (ممکن است تابلوی کوچکی در سر این جاده برای روستای پنجاب یا نمار به چشم بخورد). پس از تقریبا ۲۵ کیلومتر جاده به روستای نمار ختم میشود.

 

مسیر صعود قله شرقی از طریق گردنه لهرا

 در روستای نمار رودخانه به دو شاخه تقسیم می شود:

غربی و جنوب غربی. شاخه مورد نظر ما در جنوب غربی است و رودخانه دریوک نامیده می شود. جاده ناهمواری که رانندگی در آن بهتر است فقط با وسایل نقلیه سنگین انجام شود ۵/۳ کیلومتر در شمال غرب رودخانه امتداد می یابد و به یک پل پیاده رو ختم میگردد. از روی پل عبور کرده و مسیر پاکوب در سمت جنوبشرق رودخانه را ۲ کیلومتر ادامه می دهیم تا به دشت کوچکی به نام "دشت دریوک" (۲۳۵۰ متر) می رسیم. در این دشت رودخانه به چند شاخه تقسیم می شود. شاخه غربی به قله شکر لقاس می رود. شاخه جنوبی را انتخاب کرده و بلافاصله به سمت غرب آن عبور می کنیم. تا کمر خیس خواهیم شد. بدیهی است که در مواقع پر آبی رودخانه عبور از آن ممکن است با اشکال روبرو گردد.

مسیر پاکوب را به بالا ادامه می رهیم تا در ارتفاع ۲۸۰۰ متری به مکانی به نام "چهل چشمه" می رسیم.

پس از استراحتی کوتاه مسیر را ادامه می دهیم تا در ارتفاع ۲۹۵۰ متری به دشت کوچکی میرسیم. قله کاعون روبروی ما پدیدار میگردد و یکی از قله های لهرا در سمت چپ (جنوب) آن به چشم می خورد. گردنه لهرا در میان این دو قله مشخص می شود.

ادامه پاکوب ما را به گردنه ۳۶۵۰ متری لهرا می رساند. دوخواهران و دیگر قلل ۴۰۰۰ متری اطراف آن در سمت جنوب خودنمایی می کنند. از دامنه های جنوبی زیر گردنه لهرا پایین میرویم. مسیر را به سمت راست متمایل می کنیم و از شمال نقطه ۳۶۶۲ متری عبور کرده و وارد دره کوچکی شده و پایین می رویم تا به رودخانه سه سنگ می رسیم.

یه سمت جنوب رودخانه سه سنگ میرویم و به رودخانه فرعی که در دره بین قله های چپکرو و سه سنگ میرود می رسیم. اینجا مکان مناسبی برای برپایی کمپ می باشد. 

 

این رودخانه را به سمت جنوب غرب دنبال می کنیم از تنگه ای عبور کرده و از دره رودخانه بالا می رویم تا به گردنه ۳۹۹۰ متری بین قله های چپکرو و سه سنگ شماره ۱ میرسیم. به طرف غرب تغییر مسیر داده و دامنه های جنوبی قله چپکرو را تراورس میکنیم تا یه گردنه ۴۱۵۰ متری بین قلل

 چپکرو و دوخواهران شرقی می رسیم. یال سنگی دوخواهران شرقی در پیش رویمان نمایان می گردد.  در بعضی از نقاط سنگ نوردی لذت بخشی می کنیم تا به قله میرسیم.

از وبلاگ کوههای البرز