هشت ساده (simple eight) چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
چهارشنبه, 01 دی 1389 ساعت 14:03

کاربرد: به تنهایی کاربرد ندارد، بلکه پایه ای برای برخی گره های دیگر می باشد.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی