دوره اول هیئت مدیره (1385-1388) چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اعضای هیئت مدیره
سه شنبه, 04 اسفند 1388 ساعت 12:29

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت در هیئت مدیره

 عليرضا شيخ نژاد

 

 

علیرضا شیخ نژاد

 

 

 

 

سرپرست

 ابوالفضل ستوده

 

 

ابوالفضل ستوده

 

 

 

 

نائب رئیس اول

 فرح السادات هدايتي

 

 

فرح السادات هدایتی

 

 

 

 

نائب رئیس بانوان

 محمد شاکري

 

 

محمد شاکری

 

 

 

 

کمیته روابط عمومی

 حسين جلالي

 

 

حسین جلالی

 

 

 

 

کمیته فنی

 حسن حقی

 

 

حسن حقی

 

 

 

 

کمیته مالی

 محمود کمالی

 

 

محمود کمالی

 

 

 

 

کمیته تدارکات

 حسين قرباني

 

 

حسین قربانی

 

 

 

 

بازرس