هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
یکشنبه, 19 دی 1389 ساعت 13:28

 کاربرد: اتصال طناب به صندلی و زدن گره هشت در حلقه ای بسته.

نکته: بعد از زدن گره، باید اندازه آن را تنظیم نمود، به طوری که گره به خوبی به صندلی بچسبد.

 

طریقه زدن گره:

 

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی