اصول اولیه سنگنوردی / بخش اول چاپ
مطالب آموزشی - سنگنوردی
شنبه, 09 بهمن 1389 ساعت 13:17

مجموعه مقالات اصول اولیه سنگنوردی نوشته آقای اریک جی هورست سنگنورد، محقق و نویسنده آمریکائی است که شامل 8 مقاله می باشد که توسط نگارنده ترجمه شده و به مرور ارائه خوهد شد.

 

مقدمه

در اجرای هر مهارت ورزشی خواه شوت کردن در بسکتبال باشد یا یک دویدن ساده، تکنیکهای اساسی وجود دارد که هدفشان استفاده بهینه از وضعیت بدن، اهرمهای بدن و انرژی صرف شده برای حرکات جسمانی است. هرچند که تشخیص تکنیکهای خاص ورزشی بوسیله افراد مبتدی خیلی سخت است اما هر شخص تازه کاری از طریق برخی نشانه ها می تواند تشخیص دهد که آیا یک ورزشکار اصول پایه ای را در حرکاتش رعایت می کند یا نه! نشانه هائی مانند حرکات نرم و روان و مطمئن که باعث می شوند علی رغم مشکل بودن،حرکات موزون و ساده به نظر برسند.

رعایت اصول پایه ای باعث می شود که علاوه بر صرفه جوئی در مصرف انرژی حرکات نیز آسان به نظر برسند.

دستیابی به صرفه جوئی کامل انرژی در انجام حرکات، از اهداف برجسته ای است که افراد کمی آنرا درک کرده اند. با تمرکز بر سنگنوردی همراه با رعایت اصول ورزشی شما می توانید به یک استثناء در بین سنگنوردان تبدیل شوید.

تبدیل شدن به یک سنگنورد ماهر و خوش تکنیک تصمیم هوشیارانه ای است که مستلزم برنامه ریزی و یک حرکت دراز مدت و منسجم است.

در اینجا دو شیوه عملکرد در بین دو دسته از سنگنوردان را مورد توجه قرار می دهیم:

دسته اول که بیشتر سنگنوردان را در بر می گیرد کسانی هستند که از همان بدو شروع  طناب را به هارنس خود وصل کرده و صعود می کنند. این افراد بر اساس روشی که بر اساس تجربه شان بدان رسیده اند و فکر می کنند خوب است صعود می کنند. در خصوص افراد مبتدی عدم تجربه و مهارتشان باعث می شود که به سمت حرکات غیر اصولی و ناموزون سوق پیدا کنند و کم کم این روشها برای آنها به عادت تبدیل شده و در وجودشان نهادینه شود.

دسته دوم که تعداد کمتری را در بر می گیرند از همان ابتدا با هدف سنگنوردی بر اساس اصول پایه ای کارشان را شروع می کنند. تمایل به بهره برداری از تکنیکها و مهارتهای پایه ای باعث رشد سریع در توانائیهای صعود می شود. نتایج  حاصل از این روش عملکرد بسیار چشمگیر است و تنها افرادی به آن نائل می شوند که برخلاف عموم؛ تمرینات و فعالیتهایشان را بر اساس اصول انجام می دهند.

 

 

خوب حالا وقت این است که این اصول را شرح دهیم:

اصل اول: پاهایتان را طوری روی گیره ها قرار دهید که وزن شما را تحمل کنند.

از  آنجائیکه پاهایتان قویتر از دستانتان است، اصل اول سنگنوردی این است که بخش عمده وزن شما را باید پاهایتان تحمل کند. البته یک استثنا وجود دارد و آنهم در مسیرهای شیب منفی و یا کلاهکها است که مستلزم استفاده بیشتر از دستها و همچنین بکارگیری تکنیکهای پیشرفته تر است.

فرآیند بکارگیری مؤثر پاها با پیدا کردن گیره پاهای مناسب و قرار دادن پا بر روی بهترین قسمت گیره آغاز می شود. قرار دادن پا بر روی گیره ها نسبت به گرفتن گیره با دست مستلزم دقت بیشتری است دلیل آن هم این است که بعلت فاصله بیشتر چشم از پاها یافتن گیره های پا از گیره های دست سخت تر است و تسلط چشمی بر این گیره ها نیز کمتر است. همچنین پاها نمی توانند بخوبی دستها گیره ها را حس کنند.

 بدین دلیل است که  دستیابی به عملکرد مناسب پاها در  سنگنوردی چیزی نیست که همینطوری حاصل شود و نیازمند تمرکز زیاد بر حرکات پاها و تمرین زیاد است.

بمجرد اینکه شما یک گیره پای مناسب را پیدا کرده و پای خود را بر روی آن قرار می دهید شما تمایل پیدا می کنید که بخشی از وزن خود را از طریق پا به آن گیره منتقل کنید و همین فشار رو به پائین باعث می شود که زیره کفشتان بهتر به سطح سنگ بچسبد همچنین انتقال نامناسب وزن به پا نیز می تواند منجر به لغزش پا از روی گیره شود.

البته موقعیت سه نقطه دیگر بدن شما که بر روی سنگ قرار دارد نیز به تعادل و قرار گیری مناسب پای شما بر روی گیره ها کمک می کند.

در بسیاری موارد شما می توانید پاهایتان را بطور متوازن به سمت بالا سوق دهید درست مثل حرکت روی یک نردبان و شما با تمرین می توانید این تکنیک (صعود نردبانی) را بکار بگیرید.

آخرین نکته ای که در حرکت پاها باید در نظر داشت تنظیم مرکز ثقل بدن روی گیره پا است. تعادل، ایستائی و بکارگیری نیرو هنگامی در حالت بهینه قرار دارد که مرکز ثقلتان درست بالای پاهایتان باشد، به شکل بک خط عمود بر سطح زمین.

برای این منظور در هنگام صعود یک مسیر با شیب خفته می توانید با فاصله گرفتن از سطح سنگ بدن خود را بر سطح گیره پا  کاملا" عمود کنید در مسیرهای کاملا" عمود بر سطح گیره قرار گیرید اما در مسیرهای با شیب منفی  و کلاهکها نمی توان وزن را به پاها منتقل کرد و تکنیکهای دیگری نیاز است که باید بطور جداگانه بدانها پرداخته شود.

 

ترجمه : مهدی فرهادی