اصول اولیه سنگنوردی / بخش پنجم چاپ
مطالب آموزشی - سنگنوردی
چهارشنبه, 20 بهمن 1389 ساعت 16:24

 در اینجا برخی تکنیکهای پیشرفته تر آموزش داده خواهد شد لازم به ذکر است که کلیه مقالاتی که تاکنون تحت عنوان اصول اولیه سنگنوردی ارائه شده نوشته آقای اریک جی هورست بوده لیکن مطلب ذیل ترکیبی از مقاله آقای هورست و مقاله درج شده در سایت climbing.tropic   می باشد.

 

تغییر مرکز ثقل بدن بمنظور بهبود ایستائی

هنگامیکه از طریق روش کلاسیک صعود نردبانی نمی توانیم به ثبات لازم در صعود برسیم از تکنیکی جایگزین تحت عنوان قیچی کردن/حرکت پرچم مانند(Flagging  ) استفاده می کنیم.

برای درک این تکنیک مثال زیر را ارائه می دهم:

 

 

 

فرض کنید دیواره مصنوعی به شکل زیر را در اختیار دارید که مستطیل های قهوه ای رنگ گیره های پای خوبی هستند و دایره های آبی نیز گیره های دست کوچک و اصطکاکی هستند طوریکه نمی توانید با گرفتن این گیره ها وزن بدن خود را بطور کامل بر دستانتان منتقل کنید.

هدف این است که از موقعیت سمت چپ به سمت راست حرکت کنید.

بگذارید ابتدا روش نامناسب را امتحان کنیم:

 

   

چه اتفاقی می افتد؟

اولین حرکت که بالا بردن پای راست است حرکت مناسبی است و باید بدین شکل انجام شود. حرکت بعدی این است که روی پای راست خود بایستید که حرکت متعادلی نیست بدین معنی که همانطوریکه در تصویر سوم می بینید پای باردار شما پای راست است در حالیکه مرکز ثقل بدن شما(دایره سبز رنگ) در بالای این پا قرار نگرفته این امر باعث می شود که برای حفظ تعادل فشار زیادی به دست راست که گیره نامناسبی را گرفته وارد شود و در نتیجه سقوط کنید.

 

  

حالا روش درست چیست؟

مانند روش قبل ابتدا پای راست را بالا می برید اما هنگامی که می خواهید وزن بدنتان را بطور کامل بر روی پای راستتان منتقل کنید مطابق شکل شماره سوم  پای چپتان را زیر پای راست قرار داده و یا اینکه مطابق شکل زیربا عبور دادن از روی پای راست آنرا بالا تر از  پای راست قرار داده و بدین شکل مرکز ثقل بدنتان را به سمت راست  و یا درست بالای پای راستتان منتقل می کنید و به ایستائی لازم می رسید.

 

 

 

مترجم: مهدی فرهادی

منابع:

http://climbing.tropic.org.uk

http://mountainzone.com