تبریک سال نو چاپ
اخبار - اخبار پایگاه
شنبه, 28 اسفند 1389 ساعت 12:06

نوروز باستاني بر پارسي گويان مبارک باد

 

 

  

 

 

  

هوالمحبوب

 

نوبهار است و در کوچه باغهای خیال انگیز طبیعت، رایحه عطر یاس پیچیده است و دست های عاشق باران بر دامن زیبای کوهساران نقش هزاران بنفشه و نسترن کشیده است!

 

ستارگان بیدارند، نسیم آرام بر گوش مهتاب راز دلهای شب زنده داران را زمزمه می کند!

  

سکوت پرترانه صحرا همراه رقص سبزه زاران و نگاه نجیب غزالان روح را رنگ آبی می زند و آسمان گنجایش همه دلهای عاشق را دارد!

  

ما این بهار دلکش را که تماشاگه هزاران رنگ زیبا و رازهای خدایی است، خدمت شما همنورد ارجمند و خانواده محترم، تبریک می گوییم.

  

www.mehrmg.ir