صعود قله وتوس چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 27 فروردین 1390 ساعت 10:43

در سومین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 26 فروردین ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله وتوس (2920 متر) گردیدند.

 

 

سرپرست: حسین فیاضی.

این برنامه با شرکت 34 نفر از اعضا و مهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.