علیرضا شیخ نژاد زرگر چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

علیرضا شیخ نژاد زرگر

سال تولد:

    1343

سابقه کوهنوردی:

از سال 1375

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی / کارآموزی صعودهای ورزشی / کارآموزی یخ و برف / پزشکی کوهستان