صعود قله شید چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 03 اردیبهشت 1390 ساعت 12:48

در چهارمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 2 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله شید (3552 متر) گردیدند.

 

 

سرپرست: علیرضا شیخ نژاد.

این برنامه با شرکت 40 نفر از اعضا و مهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.