ابوالفضل ستوده فر چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل ستوده فر

سال تولد:

    1353

سابقه کوهنوردی:

از سال 1375

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی