صعود قله الوند وشنوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 15:39

در ششمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 16 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله الوند وشنوه از مسیر دره زرد گردیدند.

 

 

سرپرست: محمد صادق حیدری.

این برنامه با شرکت 18 نفر از اعضا و مهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.