صعود قله لاله زار کرمان چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 15:45

در هشتمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای جمعه و شنبه مورخه 16 و 17 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله لاله زار کرمان با ارتفاع 4400 متر گردیدند.

 

 

سرپرست: محمد نادعلی نسب.

این برنامه با شرکت 2 نفر از اعضای گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.