صعود قله کهار چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 24 اردیبهشت 1390 ساعت 11:02

در دهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 22 و 23 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله کهار با ارتفاع 4050 متر گردیدند.

 

سرپرست: حسین قربانی.

این برنامه با شرکت 2 نفر از اعضای گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.