صعود قله اردهال چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 24 اردیبهشت 1390 ساعت 11:06

در نهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 23 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله اردهال با ارتفاع 3507 متر گردیدند.

 

 

سرپرست: حسن حقی.

این برنامه با شرکت 12 نفر از اعضای گروه برگزار گردید که 4 نفر موفق به صعود قله گردیدند.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.