دو سر طناب یک لا چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
چهارشنبه, 28 اردیبهشت 1390 ساعت 13:28

گره دوسر طناب یک لا

 

کاربرد:

اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر (کمتر مورد استفاده قرار می گیرد).

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی