برگزاری برنامه های این هفته چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 31 اردیبهشت 1390 ساعت 11:51

در یازدهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 29 و 30 اردیبهشت ماه، اعضای گروه موفق به اجرای 3 برنامه به شرح زیر گردیدند:

پیمایش غار چال نخجیر و بازدید از آبشار گیسو (32 نفر با سرپرستی محمد علی قربانی).

صعود قله برف انبار (4 نفر با سرپرستی علیرضا ستوده).

صعود قله توچال (3 نفر با سرپرستی محمد نادعلی نسب).

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.