برگزاری برنامه های این هفته چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 07 خرداد 1390 ساعت 10:27

در دوازدهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 5 و 6 خرداد ماه، اعضای گروه موفق به اجرای 2 برنامه به شرح زیر گردیدند:

بازدید از آبشار سنگان و برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی "سنگ طبیعت" (34 نفر با سرپرستی رؤیا اجاقلو).

صعود و شبمانی در قله توچال (3 نفر با سرپرستی شاهرخ کرمی).

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.