برف کوری (نور زدگی) چاپ
مطالب آموزشی - خطرات کوهستان و بقا در طبیعت
یکشنبه, 08 خرداد 1390 ساعت 12:30

اثر اشعه ماوراء بنفش خورشید باعث آسیب به سلولهای سطحی قرنیه چشم میشود؛ از طرفی این اشعه باعث سر درد و بروز میگرن و تشدید درد آن بعد از  4تا 10 ساعت میشود.

این اثرات میتواند منجر به کوری موقت شود که در این حالت بعد از 48 ساعت بر طرف میشود. علائم این بیماری درد، تورم پلک، تاول، التهاب چشم، اشک ریزش و ترس از نور میباشد.

کسانی که سابقه پیوند قرنیه دارند در صعود دچار نورزدگی شدیدتری میشوند.

برای پیشگیری از نفوذ این اشعه از کنار عینک به چشم؛ از عینک های ضد آفتاب «دور بسته» استفاده کنیم که اشعه از کناره های آن نفوذ نکند؛ از عینک های شهری ضد آ فتاب استفاده نکنیم چون کارآیی لازم در این زمینه را ندارند.