برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
سه شنبه, 17 خرداد 1390 ساعت 13:12

در سیزدهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه تا یکشنبه مورخه 12 تا 15 خرداد ماه، اعضای گروه موفق به اجرای 2 برنامه به شرح زیر گردیدند:

پیمایش دره قاهان و عبور از رودخانه جاری در آن (18 نفر با سرپرستی مصطفی بکایی).

 

 

 

پیمایش جنگلهای منطقه کالاهو (از مازیچال تا دوهزار تنکابن) (13 نفر با سرپرستی محمد نادعلی نسب).

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.