برگزاری برنامه آهار چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 21 خرداد 1390 ساعت 11:09

در چهاردهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 20 خرداد ماه، اعضای گروه موفق به پیمایش دره آهار گردیدند.

سرپرست: مجید احمدی

این برنامه با شرکت 45 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.