حمایت چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
شنبه, 21 خرداد 1390 ساعت 13:20

کاربرد:

برای حمایت صعود کننده یا فرود مورد استفاده قرار می گیرد. این گره را در مواقع ضروری می توان با یک گره ضامن قفل نمود.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی