لغو کارگاه کمک های اولیه چاپ
اخبار - اطلاعیه
یکشنبه, 22 خرداد 1390 ساعت 12:50

با عرض پوزش فراوان، به اطلاع می رساند، به علت برخی ناهماهنگی های اداری، برگزاری کارگاه آموزشی "کمک های اولیه" که قرار بود امروز عصر در ورزشگاه تختی برگزار گردد، امکان پذیر نبوده و لغو می گردد.

تاریخ جایگزین جهت برگزاری، متعاقبا اعلام می گردد.