برگزاری برنامه های 27 خردادماه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 29 خرداد 1390 ساعت 10:59

در پانزدهمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 26 و 27 خرداد ماه، اعضای گروه موفق به اجرای 2 برنامه به شرح زیر گردیدند:

1- صعود قله قاش مستان (4436 متر) از خط الرأس دنا به سرپرستی ابراهیم مقدم و حسین قربانی (7 نفر).

2- چشمه تلخاب به سرپرستی ابوالفضل ستوده (17 نفر).

 

 

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.