محمد شاکری موحد چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

محمد شاکری موحد

سال تولد:

  1358

سابقه کوهنوردی:

از سال 1385

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی / کارآموزی سنگ طبیعت / کارآموزی یخ و برف مقدماتی / کارآموزی یخ و برف پیشرفته / پزشکی کوهستان / هواشناسی کوهستان / کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما / کارآموزی نقشه خوانی و کار با GPS   / مدرس درجه 3 کوهپیمائی / مدرس نقشه خوانی و کار با قطب نما / نجاتگر تخصصی کوهستان (هلال احمر)