پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 08 مرداد 1390 ساعت 16:54

در بیست و یکمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 6 و 7 مردادماه، اعضای گروه موفق به پیمایش خط الرأس کلون بستک به خلنو گردیدند.

 

قله کلون بستک (4160 متر)

 

قله سرکچال 1 (4050 متر)

 

قله سرکچال 2 (4120 متر)

 

قله سرکچال 3 (4220 متر)

 

قله برج (4270 متر)

 

قله خلنو کوچک (4350 متر)

 

قله خلنو بزرگ (4381 متر)

 

در این پیمایش، ضمن شبمانی بر فراز قله سرکچال، گروه موفق به صعود 7 قله بالای 4000 متر در این مسیر (کلون بستک، سرکچال 1، سرکچال 2، سرکچال 3، برج، خلنو کوچک و خلنو بزرگ) گردید.

سرپرست: حسین قربانی

نفرات شرکت کننده: حسین قربانی، علیرضا ستوده فر، محمد شاکری موحد، حمید قاسمی زاده، حسین کدخدا زاده، مهدی بهراد.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.