محمود کمالی چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

محمود کمالی

سال تولد:

1352

سابقه کوهنوردی:

از سال 1385

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی و یخ و برف