خود حمایت چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 14:16

گره خود حمایت

 

کاربرد:

برای ثابت کردن طناب خود حمایت، این گره در محل کارگاه و بر روی کارابین اجرا می شود.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی