چفت شونده چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
یکشنبه, 06 شهریور 1390 ساعت 13:36

گره چفت شونده

 

کاربرد:

قفل نمودن گره حمایت.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی