برگزاری برنامه دره راونج چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 19 شهریور 1390 ساعت 11:29

در بیست و پنجمین برنامه اجرایی گروه در سال 1390، روز جمعه مورخه 18 شهریورماه، اعضای گروه موفق به پیمایش دره راونج گردیدند.

 

 

سرپرست: محمد نادعلی نسب

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.