حسین قربانی چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

نام و نام خانوادگی:

حسین قربانی

سال تولد:

1356

سابقه کوهنوردی:

از سال 1388

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی و یخ و برف