صعود قله آتشکوه چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 03 مهر 1390 ساعت 16:30

در اولین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 1 مهرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله آتشکوه (3745 متر) گردیدند.

 

 

سرپرست: محمود کمالی

راهنما: شاهرخ کرمی

این برنامه با شرکت 19 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.