صعود قله هفتخوان چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 16 مهر 1390 ساعت 21:58

در دومین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 14 و 15 مهرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله هفتخوان (3962 متر) گردیدند.

 

 

سرپرست: حسین جلالی

این برنامه با شرکت 21 نفر از اعضا و میهمانان گروه و همچنین گروه آلاله تهران برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.