صعود قله منار چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 09:24

در سومین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 29 مهرماه، اعضای گروه موفق به صعود قله منار گردیدند.

سرپرست: رؤیا اجاقلو

این برنامه با شرکت 24 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.