صعود قله ولیجیا چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 28 آبان 1390 ساعت 17:57

در پنجمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 27 آبان ماه، اعضای گروه موفق به صعود مجموعه قلل منطقه وسف قم تا ولیجیای جاسب (5 قله با ارتفاع 2700 تا 3200 متر) گردیدند.

سرپرست: ابوالفضل ستوده

این برنامه با شرکت 20 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.