تلاش جهت صعود قله ناز چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 12 آذر 1390 ساعت 16:33

در ششمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه 10 و 11 آذرماه، اعضای گروه جهت صعود قله ناز (4200 متر) تلاش نمودند.

سرپرست: محمد شاکری موحد

در این برنامه که شرکت 8 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید، علی رغم شرایط جوی بسیار مناسب، به علت کمبود زمان گروه موفق به صعود قله نگردید (حداکثر ارتفاع صعود، صعود یک نفر تا ارتفاع 4000 متر).

همچنین در این برنامه کارگاه آموزشی آشنایی با برف جهت همنوردان برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.