صعود قله پهن حصار چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
جمعه, 18 آذر 1390 ساعت 22:59

در هفتمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 18 آذر ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله پهن حصار گردیدند.

سرپرست: علیرضا ستوده

این برنامه با شرکت 17 فر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.