صعود قله دارآباد چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 19:57

در هشتمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 25 آذر ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله دارآباد گردیدند.

سرپرست: حسین فیاضی

این برنامه که جایگزین برنامه شاهوار (که به علت به حد نصاب نرسیدن نفرات کنسل گردید) گردیده بود با شرکت 9 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه ها و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.