صعود قله سرکچال چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 10 دی 1390 ساعت 15:19

در نهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روزهای پنجشنبه و  جمعه مورخه 9 و 10 دی ماه، اعضای گروه موفق به صعود زمستانی قلل سرکچال (4220 متر) گردیدند.

سرپرست: محمد شاکری موحد

 

 

این برنامه در شرایط عالی و پایدار جوی برگزار شده و گروه موفق به صعود قلل سرکچال 1 و 2 گردید ولی به علت کمبود وقت و اجبار به فرود بخش نسبتا خطرناک و یخ زده مسیر در شب، از صعود قله سرکچال 3 (علی رغم امکانپذیر بودن) منصرف شد.

نفرات شرکت کننده: محمد شاکری، حسین جلالی، سید حسین علوی، علیرضا ستوده و سهیل رضازاده (گروه آلاله تهران).

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.