محمد حسین فیاضی چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

محمد حسین فیاضی

سال تولد:

1363

سابقه کوهنوردی:

از سال 1386

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی و یخ و برف