صعود قله کلکچال چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 15:52

در یازدهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 8 بهمن ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله کلکچال (3350 متر) شدند.

سرپرست: علیرضا ستوده فر

این برنامه که به علت به حد نصاب نرسیدن نفرات، جایگزین برنامه دائم برف همدان گردیده بود، با شرکت 20 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.