تلاش جهت صعود قله شید چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 23 بهمن 1390 ساعت 13:13

در دوازدهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 21 بهمن ماه، اعضای گروه جهت صعود قله شید تلاش نمودند.

سرپرست: ابوالفضل ستوده فر

این برنامه با شرکت 10 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید که به علت کمبود زمان، گروه موفق به صعود قله نگردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.