علیرضا ستوده فر چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی اعضا

 

نام و نام خانوادگی:

علیرضا ستوده فر

سال تولد:

1366

سابقه کوهنوردی:

از سال 1388

دوره های آموزشی طی شده:

کارآموزی کوهپیمائی و یخ و برف