گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه چاپ
اخبار - اطلاعیه
سه شنبه, 25 بهمن 1390 ساعت 21:30

روز دوشنبه 24 بهمن ماه، سومین مجمع عمومی عادی به طور سالیانه گروه با شرکت بیش از 40 نفر از اعضای رسمی و آزمایشی گروه برگزار گردید. که طی انتخابات برگزار شده، نفرات زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره گروه برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

آقای سید حسین جلالی

آقای علیرضا ستوده فر

آقای حسین فیاضی

آقای حسین قربانی

آقای محمود کمالی

آقای سید حسین علوی

همچنین آقای محمد محمد علی قربانی نیز به عنوان بازرس گروه انتخاب گردیدند.

سخنرانی و ارائه گزارش سرپرست گروه، سخنرانی رئیس هیئت و نمایش کلیپ هایی کوتاه از فعالیت های گروه، سایر بخش های این جلسه را تشکیل می داد.