پروسیک چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
چهارشنبه, 26 بهمن 1390 ساعت 10:14

 

کاربرد:

برای خود حمایت هنگام فرود به کار می رود. خاصیت این گره چفت شدن بر روی طناب است و بنا بر همین خاصیت در عملیات بالاکشی نیز کاربرد دارد.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی