تلاش جهت صعود قله پرسون چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 07 اسفند 1390 ساعت 11:14

در سیزدهمین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 5 اسفند ماه، اعضای گروه جهت صعود قله پرسون تلاش نمودند.

سرپرست: سید حسین علوی

این برنامه با شرکت 19 نفر از اعضا و میهمانان گروه و به صورت مشترک با گروه آلاله تهران برگزار گردید که به علت کمبود زمان، گروه موفق به صعود قله نگردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.