صعود قله ورجین چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 21 اسفند 1390 ساعت 12:23

در آخرین برنامه اجرایی گروه در نیمسال دوم 1390، روز جمعه مورخه 19 اسفند ماه، اعضای گروه موفق به صعود قله ورجین شدند.

سرپرست: زهرا رضوان

این برنامه با شرکت 15 نفر از اعضا و میهمانان گروه برگزار گردید.

گزارش تکمیلی برنامه و تصاویر مربوطه طی روزهای آینده در پایگاه قرار خواهد گرفت.